Language of document :

Sag anlagt den 26. juni 2006 - Lebedef-Caponi mod Kommissionen

(Sag F-71/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1.1.2004-31.12.2004.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig tre anbringender om:

for det første tilsidesættelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 vedrørende de faglige og vedtægtsbestemte repræsentanter for de ansatte samt tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af reglen patere legem quam ipse fecisti

for det andet tilsidesættelse af princippet om forbud mod usaglig sagsbehandling og af princippet om forbud mod magtmisbrug samt tilsidesættelse af begrundelsespligten og af retten til kontradiktion

for det tredje tilsidesættelse af omsorgspligten.

____________