Language of document :

26. juunil 2006 esitatud hagi - Maddalena Lebedef-Caponi versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-71/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1.1.2004-31.12.2004 kohta

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi toetuseks kolm väidet:

esiteks on rikutud personalieeskirjade artikli 43 üldiseid rakendussätteid, mis käsitlevad ametiühingute esindajaid ja koosseisulisi ametnikke, õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet ja patere legem quam ipse fecisti põhimõtet;

teiseks on rikutud omavoli- ja võimu kuritarvitamise keeldu ning põhjendamiskohustust ja kaitseõigust;

kolmandaks on rikutud hoolitsemiskohustust.

____________