Language of document :

Tožba, vložena 26. junija 2006 - Lebedef-Caponi proti Komisiji

(Zadeva F-71/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila (KOP) tožeče stranke za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004,

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge:

prvič, kršitev splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov glede sindikalnih in statutarnih predstavnikov zaposlenih, kršitev načela varstva legitimnega pričakovanja in pravila "patere legem quam ipse fecisti",

drugič, kršitev načela prepovedi samovoljnega ravnanja in načela prepovedi zlorabe pooblastil ter kršitev obveznosti obrazložitve in pravic obrambe,

tretjič, kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja.

____________