Language of document :

EU-Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 25. april 2007 - Lebedef-Caponi mod Kommissionen

(Sag F-71/06) 1

(Tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2004 - de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 - vedtægtens artikel 26)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Curall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1.1.2004-31.12.2004.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 190 af 12.8.2006, s. 36.