Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.4.2007 - Lebedef-Caponi v. komissio

(Asia F-71/06)1

(Henkilöstö - Arviointi - Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Vuoden 2004 arviointimenettely - Henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset - Henkilöstösääntäjen 26 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Curall ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan urakehitystä koskevan arviointikertomuksen kumoaminen ajanjaksolta 1.1.2004-31.12.2004.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 190, 12.8.2006, s. 36.