Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2007. gada 25. aprīļa spriedums - Lebedef-Caponi/Komisija

(lieta F-71/06) 1

Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2004. gada novērtējums - Civildienesta noteikumu 43. panta VĪN - Civildienesta noteikumu 26. pants

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maddalena Lebedef-Caponi, Senningerberg (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Curall un H. Kraemer)

Priekšmets

Prasītājas karjeras attīstības ziņojuma par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 190, 12.08.2006., 36. lpp.