Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 25 aprilie 2007 - Lebedef-Caponi/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-71/06)1

(Funcționari - Evaluare - Raport privind evoluția carierei - Exercițiul de evaluare 2004 - Dispozițiile generale de aplicare a articolului 43 din Statutul funcționarilor- Articolul 26 din Statutul funcționarilor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Curall și H. Kraemer, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea raportului privind evoluția carierei reclamantei pentru perioada 1.1.2004-31.12.2004

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 190, 12.8.2006, p. 36.