Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 20.11.2006 - Andersson ym. v. komissio

(Asia F-69/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 190, 12.8.2006, s. 35.