Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 3 aprilie 2008 -Bakema/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-68/06)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Încadrare în grad - Grupa de funcții IV - Diplomă - Experiență profesională)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Țările de Jos) (reprezentanți: L. Rijpkema și A. Kootstra, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și M. Velardo, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei prin care se refuză reîncadrarea reclamantului din gradul 14 în gradul 16 din grupa de funcții IV și considerarea "kandidaatsdiploma" pe care o deține ca atestând o formare universitară completă în temeiul articolului 82 din RAA și a articolului 2 din DGE privind procedurile care reglementează angajarea și posturile agenților contractuali la Comisie.

Dispozitivul

Anulează decizia prin care autoritatea abilitată să încheie contracte de muncă l-a încadrat pe domnul Bakema în grupa de funcții IV gradul 14 eșalonul 1, în temeiul contractului semnat la 25 octombrie 2005 cu Comisia Comunităților Europene în calitate de agent contractual.

Respinge celelalte capete de cerere.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 212, 2.9.2006, p. 48.