Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. ožujka 2021. uputio tribunal administratif (Luxembourg) – A, B i C, kojeg pravno zastupaju roditelji /Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(predmet C-153/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal administratif

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: A, B i C, kojeg pravno zastupaju roditelji

Tuženik: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Prethodno pitanje

Može li se članak 33. stavak 2. točku (a) Direktive 2013/32/EU [Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.] o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite1 , u vezi s člankom 23. Direktive 2011/95/EU [Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011.] o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite2 i u vezi s člankom 24. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da se njime dopušta da se zahtjev za međunarodnu zaštitu koji su roditelji u ime i za račun svojeg maloljetnog djeteta podnijeli u državi članici (u ovom slučaju Luksemburg) različitoj od države koja je prije toga odobrila međunarodnu zaštitu samo roditeljima i braći i sestrama djeteta (u ovom slučaju Grčka) proglasi nedopuštenim jer tijela zemlje koja je potonjim osobama prije njihova odlaska i djetetova rođenja odobrila međunarodnu zaštitu jamče da će to dijete po svojem dolasku i povratku ostalih članova obitelji imati pravo na dozvolu boravka i iste povlastice koje imaju korisnici međunarodne zaštite, a da pritom, međutim, ta tijela nisu potvrdila da će dijete osobno dobiti status međunarodne zaštite?

____________

1 SL 2013., L 180, str. 60. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249. i ispravci SL 2020., L 76, str. 38. i SL 2020., L 415, str. 90.)

2 (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248. i ispravak SL 2020., L 76, str. 37.)