Language of document :

2021 m. kovo 3 d. Tribunal Constitucional (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoridade Tributária e Aduaneira / VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Byla C-136/21)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Constitucional

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Autoridade Tributária e Aduaneira

Atsakovė: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 110 straipsnis gali būti aiškinamas (atskirai arba siejant jį su SESV 191 straipsniu, visų pirma jo 2 dalimi) taip, kad pagal jį nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią dėl vidutinio transporto priemonių nuvertėjimo nacionalinėje rinkoje sumažinant mokestį, taikomą naudotoms transporto priemonėms, turinčioms kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse suteiktą galutinę Bendrijos registraciją, neatsižvelgiama į su aplinkosauga susijusią mokesčio dalį, todėl taip apskaičiuota suma gali būti didesnė už tą, kuria apmokestinamos atitinkamos nacionalinės naudotos transporto priemonės?

____________