Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven kasatsionen sad (Bulgaaria) 19. jaanuaril 2021 – „Konservinvest“ OOD versus „Bulkons Parvomay“ OOD

(kohtuasi C-35/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven kasatsionen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: „Konservinvest“ OOD

Vastustaja kassatsoonimenetluses: „Bulkons Parvomay“ OOD

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta1 artikkel 9 lubab muudel kui viidatud sättega reguleeritud ajutise kaitse andmise juhtudel kasutada kõnealuse määrusega hõlmatud põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste registreerimiseks ja kaitseks riigisisest süsteemi ning kas viidatud säte annab liikmesriikidele õiguse kohaldada kohtuasjades, mille ese on geograafilise tähise registreerimise liikmesriigis määrusega nr 1151/2012 hõlmatud põllumajandustooteid ja toitu tootvate ja turustavate kohalike ettevõtjate vaheline vaidlus sellisest geograafilisest tähisest tuleneva õiguse rikkumise üle, muid paralleelselt kehtivaid riigisiseseid õigusnorme (analoogiliselt kaubamärkide suhtes kohaldatava paralleelse süsteemiga)?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT 2012, L 343, lk 1).