Language of document :

A Sąd Okręgowy w Łodzi (Lengyelország) által 2021. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TM kontra EJ

(C-28/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Łodzi

Az alapeljárás felei

Felperes: TM

Alperes: EJ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkében foglalt „minden tagállam időben megteszi a szükséges intézkedéseket” fordulatot, hogy a tagállami jogszabályokban biztosítani kell, hogy a biztosító gépjármű-felelősségbiztosítás alapján fennálló felelőssége a biztosítással fedezett károk teljes mértékére kiterjedjen, köztük a káresemény olyan következményeire is, mint a károsult elmaradt haszna?

____________

1 HL 2009. L 263., 11. o.