Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hannover (Tyskland) den 10 november 2020 – Landkreis Northeim mot Daimler AG

(Mål C-588/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Hannover

Parter i det nationella målet

Klagande: Landkreis Northeim

Motpart: Daimler AG

Intervenienter: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Tolkningsfråga

Ska Europeiska kommissionens beslut av den 19 juli 20161 – C(2016) 4673 final – vilket antogs i ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT.39824 – Lastbilar) tolkas på så sätt att även fordon för särskilda ändamål och specialfordon, särskilt sopbilar, omfattas av kommissionens slutsatser i detta beslut?

____________

1 Offentliggjort under C (2016) 4673 final, sammanfattad version i EUT C 108, 2017, s. 6.