Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 24 septembrie 2020 – TU, RE/Google LLC

(Cauza C-460/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurenți: TU, RE

Intimată: Google LLC

Întrebările preliminare

La evaluarea comparativă a drepturilor și intereselor opuse care decurg din articolele 7, 8, 11 și 16 din [Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene], care trebuie efectuată, în temeiul articolului 17 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/6791 , în cadrul examinării unei cereri de înlăturare din lista de rezultate formulate împotriva responsabilului unui serviciu de căutare pe internet atunci când linkul a cărui dezindexare se cere face trimitere la un conținut care cuprinde expunerea unor fapte și judecăți de valoare bazate pe susțineri factuale al căror adevăr este contestat de persoana vizată și a cărui legitimitate există sau nu în funcție de veridicitatea sau nu a susținerilor factuale din cuprinsul acestuia, este compatibil cu dreptul persoanei vizate la respectarea vieții sale private (articolul 7 din cartă) și la protecția datelor cu caracter personal care o privesc (articolul 8 din cartă) faptul de a se ține seama în mod decisiv deopotrivă de aspectul dacă persoana vizată ar putea, în mod rezonabil – de exemplu, printr-o ordonanță președințială – să obțină protecție juridică împotriva furnizorului de conținut și, astfel, ar putea clarifica, cel puțin provizoriu, problema adevărului conținutului afișat de responsabilul motorului de căutare?

În cadrul evaluării comparative a drepturilor și intereselor contradictorii care decurg din articolele 7, 8, 11 și 16 din cartă, care trebuie efectuată în conformitate cu articolul 12 litera (b) și cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Directiva 95/46/CE2 sau cu articolul 17 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor, în cazul unei cereri de dezindexare formulate împotriva responsabilului unui motor de căutare, care, la introducerea unui nume, caută fotografii de persoane fizice inserate pe internet de terți în legătură cu numele persoanei și afișează fotografiile găsite de el în lista sa de rezultate ca imagini de previzualizare („thumbnails”), trebuie să se țină seama în mod decisiv de contextul publicării inițiale a terțului și atunci când site-ului internet al terțului, la afișarea imaginilor de previzualizare de către motorul de căutare, deși accesibil prin intermediul unui link, nu este identificat în mod concret, iar contextul astfel rezultat nu este afișat concomitent de serviciul de căutare pe internet?

____________

1     Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).

2     Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).