Language of document :

Sag anlagt den 3. januar 2017 – J.M.-E.V. e hijos mod EUIPO – Masi (MASSI)

(Sag T-2/17)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanien) (ved advokaterne M. Ceballos Rodríguez og J. Güell Serra)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Alberto Masi (Milano, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: J.M.-E.V. e hijos, SRL

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »MASSI« – EU-varemærkeregistrering nr. 414 086

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 4. oktober 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (berigtiget ved afgørelse af 3.11.2016) (sag R 793/2015-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Ugyldighedsbegæringen indgivet af Alberto Masi vedrørende EU-varemærkeregistrering nr. 414086 »MASSI« i klasse 12 forkastes.

EUIPO og Alberto Masi, såfremt han intervenerer i sagen, tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 56, stk. 3 i forordning nr. 207/2009 (res judicata)

Manglende anvendelse af artikel 53, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning nr. 207/2009.

____________