Language of document :

Kanne 3.1.2017 – J.M–E.V. e hijos v. EUIPO – Masi (MASSI)

(Asia T-2/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: J.M–E.V. e hijos, SRL (Granollers, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Ceballos Rodríguez ja J. Güell Serra)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Alberto Masi (Milano, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ’MASSI’ EU- tavaramerkki nro 414 086

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.10.2016 asiassa R 793/2015-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

hylkää mitättömyysvaatimuksen, jonka Alberto Masi on esittänyt EU-tavaramerkkirekisteröinnistä nro 414086 ’MASSI’ koskien luokkaa 12

velvoittaa EUIPON:n ja muuna osapuolena valituslautakunnassa olleen osapuolen – mikäli tämä osallistuu nyt käytävään menettelyyn – korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 3 kohdan rikkominen (res judicata)

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamatta jättäminen yhdessä 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan kanssa

____________