Language of document :

Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2017 – J.M.‑E.V. e hijos/EUIPO - Masi (MASSI)

(Cauza T-2/17)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: J.M.‑E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spania) (reprezentanți: M. Ceballos Rodríguez și J. Güell Serra, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Alberto Masi (Milano, Italia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta.

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „MASSI” – marca Uniunii Europene nr.  EU 414 086.

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității.

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 4 octombrie 2016 (rectificată prin Decizia din 3 noiembrie 2016) în cauza R 793/2015-1.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

respingerea cererii de declarare a nulității formulate de domnul Alberto Masi împotriva înregistrării mărcii Uniunii Europene nr. 414086 „MASSI” pentru clasa 12;

obligarea EUIPO și a celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 56 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 (res judicata);

neaplicarea articolului 53 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.

____________