Language of document : ECLI:EU:T:2018:243

Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 3. května 2018 –
J-M.-E.V. e hijos v. EUIPO – Masi (MASSI)

(Věc T2/17)

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MASSI – Starší národní slovní ochranná známka MASI – Článek 56 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 63 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001] – Překážka věci rozsouzené – Článek 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení 2017/1001] – Všeobecně známá ochranná známka ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Návrh na prohlášení neplatnosti – Přípustnost – Podmínky

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 56 odst. 3)

(viz bod 24)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky obecně známé v členském státě – Podmínky

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 2 písm. c) a čl. 53 odst. 1 písm. a)]

(viz body 40 a 75)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky obecně známé v členském státě – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Slovní ochranné známky MASSI a MASI

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 2 písm. c)]

(viz body 43, 76 a 77)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Dobré jméno ochranné známky v členském státě nebo v Unii – Pojem – Kritéria pro posouzení

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)

(viz body 53 a 54)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů – Zohlednění právních a skutkových okolností, které předtím nebyly předloženy oddělením Úřadu, Tribunálem – Vyloučení

(Nařízení Rady č. 207/2009, článek 65)

(viz bod 81)

6.      Ochranná známka Evropské unie – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Možnost Tribunálu změnit napadené rozhodnutí – Meze

(Nařízení Rady č. 207/2009, článek 65)

(viz bod 82)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. října 2016 (věc R 793/2015–1) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi A. Masim a společností J-M.-E.V. e hijos.

Výrok

1)

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 4. října 2016 (R 793/2015–1) se zrušuje.

2)

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností J-M.-E.V. e hijos, SRL.

3)

Alberto Masi ponese vlastní náklady řízení.