Language of document : ECLI:EU:T:2018:243

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 3. maj 2018 – J-M.-E.V. e hijos mod EUIPO – Masi (MASSI)

(Sag T-2/17)

»EU-varemærker – ugyldighedssag – ansøgning om EU-ordmærket MASSI – ældre nationalt ordmærke MASI – artikel 56, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 63, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001) – retskraft – artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001] – varemærke, der er vitterlig kendt i den i artikel 6a i Pariserkonventionen angivne betydning«

1.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – ugyldighedsbegæring – antagelse til realitetsbehandling – betingelser

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 56, stk. 3)

(jf. præmis 24)

2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er vitterlig kendt i en medlemsstat – betingelser

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 2, litra c), og art. 53, stk. 1, litra a)]

(jf. præmis 40 og 75)

3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er vitterlig kendt i en medlemsstat – risiko for forveksling med det ældre varemærke – ordmærkerne MASSI og MASI

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 2, litra c)]

(jf. præmis 43, 76 og 77)

4.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – varemærkets renommé i medlemsstaten eller i Unionen – begreb – bedømmelseskriterier

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 53 og 54)

5.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser – Rettens hensyntagen til retlige og faktiske omstændigheder, der ikke tidligere har været forelagt kontorets instanser – udelukket

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65)

(jf. præmis 81)

6.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens adgang til at omgøre den anfægtede afgørelse – grænser

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65)

(jf. præmis 82)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 4. oktober 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 793/2015-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Alberto Masi og J-M.-E.V. e hijos.

Konklusion

1)

Afgørelsen truffet den 4. oktober 2016 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 793/2015-1) annulleres.

2)

EUIPO bærer sine egne sagsomkostninger og betaler de af J-M.-E.V. e hijos, SRL afholdte sagsomkostninger.

3)

Alberto Masi bærer sine egne omkostninger.