Language of document : ECLI:EU:T:2018:243

Hotărârea Tribunalului (Camera a șasea) din 3 mai 2018 – JM.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI)

(Cauza T2/17)

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MASSI – Marca națională verbală anterioară MASI – Articolul 56 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Autoritate de lucru judecat – Articolul 53 alineatul (1) litera (a) și articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenite articolul 60 alineatul (1) litera (a) și articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001] – Marcă de notorietate în sensul articolului 6 bis din Convenția de la Paris”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cerere de declarare a nulității – Admisibilitate – Condiții

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 56 alin. (3)]

(a se vedea punctul 24)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare de notorietate întrun stat membru – Condiții

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (2) lit. (c) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

(a se vedea punctele 40 și 75)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare de notorietate întrun stat membru – Risc de confuzie cu marca anterioară – Mărcile verbale MASSI și MASI

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (2) lit. (c)]

(a se vedea punctele 43, 76 și 77)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Renume al mărcii în statul membru sau în Uniune – Noțiune – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

(a se vedea punctele 53 și 54)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Competența Tribunalului – Controlul legalității deciziilor camerelor de recurs – Luarea în considerare de către Tribunal a elementelor de drept și de fapt neprezentate anterior în fața organelor Oficiului – Excludere

(Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65)

(a se vedea punctul 81)

6.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Posibilitatea Tribunalului de a modifica decizia atacată – Limite

(Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65)

(a se vedea punctul 82)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 4 octombrie 2016 (R 793/2015‑1) privind o procedură de declarare a nulității între domnul Masi și J‑M.-E.V. e hijos

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 4 octombrie 2016 (R 793/2015‑1).

2)

EUIPO suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de J‑M.-E.V. e hijos, SRL.

3)

Domnul Alberto Masi suportă propriile cheltuieli de judecată.