Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.5.2018 – J.M.-E.V. e hijos v. EUIPO – Masi (MASSI)

(asia T-2/17)1

(EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Hakemus sanamerkin MASSI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansallinen sanamerkki MASI – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 56 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 63 artiklan 3 kohta) – Oikeusvoima – Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 2 kohdan c alakohta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 2 kohdan c alakohta) – Tavaramerkki, joka on yleisesti tunnettu Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Ceballos Rodríguez ja J. Güell Serra)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: S. Palmero Cabezas ja D. Walicka)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Alberto Masi (Milano, Italia) (edustajat: asianajajat C. Ceriani, S. Giudici ja A. Ferreri)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.10.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 793/2015-1), joka koskee osapuolten Alberto Masi ja J.M.-E.V. e hijos välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 4.10.2016 tekemä päätös (asia R 793/2015-1) kumotaan.

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan J.M.-E.V. e hijos, SRL:n oikeudenkäyntikulut.

Alberto Masi vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1     EUVL C 63, 27.2.2017.