Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2020. uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) – UAB Tiketa/M. Š., VšĮ Baltic Music

(predmet C-536/20)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: UAB Tiketa

Druge stranke u revizijskom postupku: M. Š., VšĮ Baltic Music

Prethodna pitanja

Treba li pojam trgovca definiran u članku 2. točki 2. Direktive 2011/831 tumačiti na način da se osoba koja djeluje kao posrednik kada potrošač kupuje kartu, može smatrati trgovcem vezanim obvezama predviđenim Direktivom 2011/83, a time i stranom ugovora o prodaji ili ugovora o pružanju usluga od koje potrošač može imati potraživanja ili protiv koje može podnijeti tužbu?

1.1.    Je li za tumačenje pojma trgovac definiranog u članku 2. točki 2. Direktive 2011/83 relevantno je li osoba koja djeluje kao posrednik kad potrošač kupuje kartu, prije nego što je ugovor na daljinu počeo obvezivati potrošača, potonjem pružila, na jasan i razumljiv način, sve informacije o trgovcu nalogodavcu predviđene člankom 6. stavkom 1. točkama (c) i (d) Direktive 2011/83?

1.2.    Treba li smatrati da je status posrednika obznanjen ako osoba koja sudjeluje u postupku kupnje karata pruži, prije nego što ugovor na daljinu počne obvezivati potrošača, informaciju o nazivu i pravnom obliku trgovca nalogodavca, kao i informaciju da trgovac nalogodavac u potpunosti preuzima odgovornost za događanje, njegovu kvalitetu, sadržaj i pružanje informacija o njemu, te naznači da ona djeluje samo kao distributer karata i predstavlja poznatog zastupnika?

1.3.    Može li se pojam trgovca definiran u članku 2. točki 2. Direktive 2011/83 tumačiti na način da se, uzimajući u obzir pravni odnos dvojake usluge (distribucija karata i organizacija događanja) između stranaka, i prodavatelj karte i organizator događanja mogu smatrati trgovcima, odnosno stranama potrošačkog ugovora?

2.    Treba li zahtjev za pružanje informacija i stavljanje informacija na raspolaganje potrošaču jednostavnim i razumljivim riječima, kao što se određuje člankom 8. stavkom 1. Direktive 2011/83, tumačiti i primjenjivati na način da se obveza informiranja potrošača smatra uredno ispunjenom kada su te informacije sadržane u posrednikovim pravilima o pružanju usluga, dostupnim potrošaču na mrežnoj stranici tiketa.lt prije nego što potrošač izvrši uplatu, čime potvrđuje da je upoznat s posrednikovim pravilima o pružanju usluga i preuzima obvezu pridržavanja tih pravila u sklopu uvjeta pogodbe koja se treba zaključiti putem takozvanog click-wrap ugovora, odnosno aktivnim označavanjem određenog polja i pritiskom na određenu poveznicu?

2.1.    Je li za tumačenje i provedbu tog zahtjeva relevantno to što informacije nisu pružene na trajnom nosaču podataka i da nema naknadne potvrde ugovora na trajnom nosaču podataka koja bi sadržala sve potrebne informacije u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2011/83, kao što se to zahtijeva u skladu s člankom 8. stavkom 7. Direktive 2011/83?

2.2.    U skladu s člankom 6. stavkom 5. Direktive 2011/83, čine li informacije sadržane u posrednikovim pravilima o pružanju usluga sastavni dio ugovora na daljinu, neovisno o tome jesu li te informacije pružene na trajnom nosaču podataka i/ili o tome postoji li naknadna potvrda ugovora na trajnom nosaču podataka?

____________

1 SL 2011., L 304, str. 64. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku: poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)