Language of document :

2021 m. balandžio 1 d. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoridade Tributária e Aduaneira / DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Byla C-218/21)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Kita apeliacinio proceso šalis: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar su Sąjungos teise, visų pirma Šeštosios PVM direktyvos1 IV priedu, yra suderinama tai, kad PVM kodekso I priede esančio sąrašo 2.27 punktas taikomas jį aiškinant taip, jog jis apima minėtos įmonės atliktus liftų remonto ir priežiūros darbus <...> ir todėl jie apmokestinami lengvatiniu PVM tarifu?

2.    Ar šios PVM kodekso nuostatos taikymas, atsižvelgiant ir į kitas nacionalinės teisės nuostatas, t. y. Civilinio kodekso 1207 straipsnį, 204 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 dalį bei 1421 straipsnio 2 dalies b punktą (nuostatos, susijusios su rangos sutarties ir nekilnojamojo turto sąvokomis, taip pat prezumpcija, kad liftas yra bendro naudojimo pastato dalis, ir laikomas bendrąja nuosavybe), suderinamas su Bendrijos teise, ypač su Šeštosios PVM direktyvos IV priedu?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).