Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 6. dubna 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale v. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Věc C-214/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Odpůrce: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

za účasti: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Předběžná otázka

Brání čl. 10 písm. h) směrnice 2014/24/EU1 – a s ním bod 28 odůvodnění této směrnice – takové vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že služby pohotovostní sanitní přepravy mohou být přednostně zadány prostřednictvím smlouvy pouze dobrovolnickým organizacím – za předpokladu, že jsou zapsány po dobu nejméně šesti měsíců v jediném národním rejstříku neziskového sektoru, jakož i že jsou členy sítě sdružení a jsou akreditované podle odvětvové regionální právní úpravy (pokud byla přijata), a pod podmínkou, že toto zadání zaručuje poskytování služby v rámci systému účinně přispívajícího k dosažení sociálního cíle a naplňujícího cíle solidarity, za podmínek hospodářské efektivity a přiměřenosti a při dodržení zásad transparentnosti a zákazu diskriminace – aniž by mezi subjekty, kterým je možné zakázku zadat, zahrnovala jiné neziskové organizace, a konkrétně sociální družstva, jako jsou neziskové sociální podniky, včetně sociálních družstev, která poskytují svým členům rabaty v souvislosti s činnostmi obecného zájmu ve smyslu čl. 3 odst. 2a legislativního nařízení č. 112 z roku 2017?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).