Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. november 18-i ítélete – De Nicola kontra EIB

(F-59/09. RENV. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Hatályon kívül helyezést követően visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé - Az EIB személyi állománya – Éves értékelés –Belső szabályzat – Jogorvoslati eljárás – Meghallgatáshoz való jog – Fellebbviteli bizottság általi jogsértés – A fellebbviteli bizottság határozatának jogellenessége – Lelki zaklatás – Kártérítési kérelmek okafogyottsága)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola)

Alperes: Európai Beruházási Bank (EIB) (képviselők: T. Gilliams és G. Nuvoli meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az előmenetelre vonatkozó 2008. április 29-i határozat megsemmisítése, amely nem tartalmazta a felperes nevét, valamint a felperes 2007. évi értékelésének megsemmisítése. Másrészt a fellebbviteli bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a vele szemben emelt kifogás ellenére magánál tartotta az ügyet. Végezetül a felperessel szemben folytatott lelki zaklatás tényének megállapítása, az alperes kötelezése e magatartás abbahagyására, és a felperest ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank fellebbviteli bizottságának 2008. november 14-i határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék megállapítja, hogy nem szükséges határozni a lelki zaklatás miatt állítólagosan elszenvedett károk megtérítésére irányuló kérelmekről.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bankot kötelezi saját költségei, valamint az F-59/09., T-264/11. P. és F-59/09. RENV. sz. ügyben C. de Nicola részéről felmerült költségek viselésére.

____________

1 HL C 205., 2009.8.29., 49. o.