Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 18 november 2014 – De Nicola mot EIB

(Mål F-59/09 RENV)(1 )

(Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Personal vid EIB – Årlig utvärdering – Interna bestämmelser – Förfarande för överklagande – Rätten att yttra sig – Överklagandekommitténs underlåtelse att iaktta den – Rättsstridighet hos överklagandekommitténs beslut – Mobbning – Anledning saknas att pröva yrkandena om ersättning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (EIB) (ombud: T. Gilliams och G. Nuvoli biträdda av advokat A. Dal Ferro)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av de befordringar som beslutades den 29 april 2008 och som inte omfattar sökanden, samt ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för år 2007. Dels talan om ogiltigförklaring av överklagandekommitténs beslut att fortsätta sin prövning av ärendet trots en jävsinvändning. Slutligen yrkande om att personaldomstolen ska fastställa att sökanden har utsatts för trakasserier och förplikta svaranden att upphöra med dessa trakasserier samt utge skadestånd till sökanden för ideell och ekonomisk skada.

Domslut

Europeiska investeringsbankens överklagandekommittés beslut av den 14 november 2008 ogiltigförklaras.

Anledning saknas att pröva yrkandena om ersättning på grund av mobbning.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Carlo De Nicola haft i målen F-59/09, T-264/11 P och F-59/09 RENV.

____________

(1 ) EUT C 205, 29.8.2009, s.49.