Language of document :

Tožba, vložena 10. junija 2009 - Pascual García proti Komisiji

(Zadeva F-58/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: César Pascual García (Madrid, Španija) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zaposlitvi tožeče stranke kot tehničnega asistenta z 10. marcem 2009 z razvrstitvijo AST3/plačilni razred 2, v delu, v katerem mu z njo niso priznane pravice in plačilo, s katerimi bi bila zagotovljena ustrezna izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 22. maja 2008 v zadevi F-145/06, Pascual García proti Komisiji.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe Komisije o zaposlitvi tožeče stranke kot tehničnega asistenta z 10. marcem 2009 z razvrstitvijo AST3/plačilni razred 2, v delu, v katerem mu z njo niso priznane pravice in plačilo, s katerimi bi bila zagotovljena ustrezna izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 22. maja 2008 v zadevi F-145/06, Pascual García proti Komisiji, zlasti pa:

(a) v delu, v katerem ne določa, da teče delovna doba tožeče stranke za namene napredovanja, računanja pokojninskih pravic in za ostale namene od 1. aprila 2006;

(b) v delu, v katerem tožeči stranki odreka pravico do izselitvenega dodatka iz člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike;

če je to potrebno, naj se razglasi ničnost odločbe z dne 10. marca 2009 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z istega dne, s katero je želela doseči pravice in plačilo, s katerimi bi bila zagotovljena ustrezna izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 22. maja 2008 v zadevi F-145/06, Pascual García proti Komisiji, vključno z raznimi neizplačanimi nagradami in nadomestili ter pripadajočimi zamudnimi obrestmi;

podredno, Komisiji naj se naloži povračilo škode, ki je nastala zaradi nepriznanja pravice do izselitvenega dodatka;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________