Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 9 juni 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-56/09)1

(Personalmål - Tjänstemän - Skadeståndstalan - Förvaltningens tillträde till en tjänstemans tjänstebostad - Respekt för hem och privatlivet)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa, därefter även av advokaten L. Mansullo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan om ersättning för de skador som sökanden påstår sig ha lidit på grund av att anställda vid kommissionen tagit sig in i hans tjänstebostad i Luanda den 8 april 2002, att kopior av foton tagna vid detta tillfälle ska överlämnas till sökanden och att alla handlingar avseende denna händelse ska förstöras.

Domslut

Europeiska kommissionen ska utge ett belopp på 5 000 euro till Luigi Marcuccio.

Europeiska kommissionens beslut av den 11 september 2008, i den del som det innebär ett avslag på Luigi Marcuccios ansökan av den 24 april 2008 om utgivande och förstörande av foton samt förmedling av information angående förstörandet, ogiltigförklaras.

Talan ogillas såvitt avser övriga yrkanden.

Europeiska kommissionen ska bära sin rättegångskostnad och ersätta en fjärdedel av Luigi Marcuccios rättegångskostnad.

Luigi Marcuccio ska bära tre fjärdedelar av sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 205, 29.08.2009, s. 48