Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Hispaania) 15. jaanuaril 2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU ja ET versus Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(kohtuasi C-25/21)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: ZA, AZ, BX, CV, DU ja ET

Kostja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas juhul, kui hageja tõendab, et tema ainuõigusliku tarnimise ja kaubamärgi esindamise lepingusuhe (komisjoni- või lõppmüügi korras allahindlusega baas-edasimüügihindadega) REPSOLiga kuulub riigi konkurentsiasutuse analüüsitud territoriaalsesse ja ajalisse ulatusse, tuleb asuda seisukohale, et Tribunal de Defensa de la Competencia (konkurentsikaitsekohus) 11. juuli 2001. aasta otsus (menetlus nr 490/00 REPSOL) ja/või Comisión Nacional de la Competencia (riiklik konkurentsikomisjon) 30. juuli 2009. aasta otsus (menetlus nr 652/07 REPSOL/CEPSA/BP) mõjutab lepingusuhet, kuna nende otsuste alusel on määruse (EÜ) nr 1/20031 artikli 2 tingimused rikkumisega seotud tõendamiskoormise osas täidetud?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav ja konkreetsel juhul on tõendatud, et Tribunal de Defensa de la Competencia (konkurentsikaitsekohus) 11. juuli 2001. aasta otsus (menetlus nr 490/00 REPSOL) ja/või Comisión Nacional de la Competencia (riiklik konkurentsikomisjon) 30. juuli 2009. aasta otsus (menetlus nr 652/07 REPSOL/CEPSA/BP) mõjutab lepingusuhet, siis kas seetõttu tuleb ELTL artikli 101 lõike 2 kohaselt leping tunnistada algusest peale tühiseks?

____________

1 Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (ELT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).