Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc.

(Lieta C-264/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Constantin Film Verleih GmbH

Atbildētājas: YouTube LLC, Google Inc.

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Direktīvas 2004/48/EK 1 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto preču vai pakalpojumu producentu, ražotāju, izplatītāju, piegādātāju un citu bijušo turētāju, kā arī vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, uz kuriem attiecas informācija atbilstoši Direktīvas 2004/48/EK 8. panta 1. punktam, adreses ietver arī:

a)    pakalpojumu lietotāju e-pasta adreses un/vai

b)    pakalpojumu lietotāju tālruņa numurus un/vai

c)    pakalpojumu lietotāju IP adreses, kas izmantotas kontrafakta datņu augšupielādei, tostarp precīzu augšupielādes laiku?

2.    Ja atbilde uz 1. jautājuma c) daļu ir apstiprinoša:

Vai informācija, kas jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 2004/48/EK 8. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ietver arī IP adresi, kuru lietotājs, kas iepriekš ir augšupielādējis kontrafakta datnes, pēdējoreiz izmantoja, lai piekļūtu savam Google/Youtube lietotāja kontam, tostarp norādot precīzu piekļuves laiku, neatkarīgi no tā, vai šajā pēdējā piekļuvē tika izdarīti pārkāpumi?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.).