Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 29. marca 2019 – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC,

Google Inc.

(vec C-264/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Constantin Film Verleih GmbH

Žalovaní: YouTube LLC, Google Inc.

Prejudiciálne otázky

1.    Zahŕňajú adresy producentov, výrobcov, distributérov, dodávateľov a iných predošlých vlastníkov tovarov alebo služieb, ako aj zamýšľaných veľko- a malopredajcov, uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) smernice 2004/48/ES1 , na ktoré sa eventuálne vzťahujú informácie podľa článku 8 ods. 1 smernice 2004/48/ES, aj

a)    emailové adresy užívateľov služieb a/alebo

b)    telefónne čísla užívateľov služieb a/alebo

c)    IP adresy užívateľov služieb, ktoré použili pri nahraní nelegálnych súborov spolu s presným časom uloženia?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku písm. c):

Zahŕňa informácia, ktorá sa má poskytnúť podľa článku 8 ods. 2 písm. a) smernice 2004/48/ES, aj IP adresu, ktorú užívateľ, ktorý predtým nelegálne nahral súbory, naposledy použil na prístup ku svojmu užívateľskému kontu Google-/YouTube, spolu s presným časom nahratia bez ohľadu na to, či pri tomto poslednom prístupe došlo k porušeniam práva?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).