Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 29. marca 2019 – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC,

Google Inc.

(Zadeva C-264/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Constantin Film Verleih GmbH

Toženi stranki: YouTube LLC, Google Inc.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali naslovi proizvajalcev, izdelovalcev, distributerjev, dobaviteljev in drugih prejšnjih imetnikov blaga ali storitev, kakor tudi trgovcev na debelo in na drobno iz člena 8(2)(a) Direktive 2004/48/ES1 , ki so zajeti, kot je ustrezno, z informacijami iz člena 8(1) Direktive 2004/48/ES, vključujejo tudi

a)    e-poštne naslove uporabnikov storitev in/ali

b)    telefonske številke uporabnikov storitev in/ali

c)    naslove IP, ki so jih uporabniki storitev uporabili za nalaganje datotek, ki so predmet kršitve, z natančnim časom nalaganja?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (c), pritrdilen:

Ali informacije, ki jih je treba sporočiti na podlagi člena 8(2)(a) Direktive 2004/48/ES, zajemajo tudi naslov IP, ki ga je uporabnik, ki je pred tem nezakonito naložil datoteke, nazadnje uporabil za dostop do svojega uporabniškega računa Google/YouTube, z natančnim časom dostopa, neodvisno od tega, ali so bile pri tem zadnjem dostopu storjene kršitve?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).