Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Constantin Film Verleih GmbH v. YouTube LLC ja Google Inc.

(asia C-264/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Videopalvelualusta – Elokuvan lataaminen verkkoon ilman oikeudenhaltijan lupaa – Immateriaalioikeuden loukkausta koskeva oikeudenkäynti – Direktiivi 2004/48/EY – 8 artikla – Kantajan tiedonsaantioikeus – 8 artiklan 2 kohdan a alakohta – Osoitteiden käsite – Sähköpostiosoite, IP-osoite ja puhelinnumero eivät kuulu käsitteen alaan)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja ja vastapuoli: Constantin Film Verleih GmbH

Vastapuolet ja valittajat: YouTube LLC ja Google Inc.

Tuomiolauselma

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siihen sisältyvällä osoitteiden käsitteellä ei tarkoiteta verkkoon immateriaalioikeutta loukkaavia tiedostoja ladanneen käyttäjän osalta hänen sähköpostiosoitettaan, puhelinnumeroaan ja näiden tiedostojen lataamiseen käytettyä IP-osoitetta tai IP-osoitetta, jota hän on viimeksi käyttänyt käyttäjätilin käyttämiseksi.

____________

1 EUVL C 230, 8.7.2019.