Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2020. július 9-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Constantin Film Verleih GmbH kontra YouTube LLC, Google Inc.

(C-264/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Szerzői jog és szomszédos jogok – Online videoplatform – Filmnek a jogosult hozzájárulása nélküli feltöltése – Szellemitulajdon-jog megsértése miatt indított eljárás – 2004/48/EK irányelv – 8. cikk – A felperes tájékoztatáshoz való joga – A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontja – A »cím« fogalma – E-mail-cím, IP-cím és telefonszám – Kizártság)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Constantin Film Verleih GmbH

Alperesek: YouTube LLC, Google Inc.

Rendelkező rész

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben szereplő „cím” fogalma nem vonatkozik a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértő fájlokat feltöltő felhasználó e-mail-címére, telefonszámára, valamint az e fájlok feltöltéséhez használt IP-címre, illetve a felhasználói fiókjához való utolsó hozzáféréskor használt IP-címre.

____________

1 HL C 230., 2019.7.8.