Language of document :

Acțiune introdusă la 5 februarie 2008 - Nardin/Parlamentul European

(Cauza F-12/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Thierry Nardin (Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului) (reprezentant: V. Wiot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei Parlamentului European din 2 aprilie 2007 de stabilire a drepturilor reclamantului la intrarea în funcție, în măsura în care nu i-a fost acordată indemnizația de expatriere și, pe de altă parte, obligarea pârâtului la plata indemnizației de expatriere și a daunelor interese moratorii, precum și la repararea prejudiciului moral suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului European din 2 aprilie 2007 de stabilire a drepturilor reclamantului la intrarea în funcție, în măsura în care nu i-a fost acordată indemnizația de expatriere;

obligarea Parlamentului European la plata indemnizației de expatriere egală cu 16 % din totalul salariului de bază, al alocației pentru locuință și al alocației pentru creșterea copilului plătite lunar reclamantului, începând cu luna aprilie 2007 și pentru toate lunile următoare, până la zi;

majorarea sumei indicate prin adăugarea de daune interese moratorii de 8 % pe an, calculate de la termenele de plată respective până la zi;

obligarea Parlamentului European la plata către reclamant a sumei de 10 000 de euro sau a oricărei alte sume, chiar superioare, pentru repararea prejudiciului moral pe care l-a suferit;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________