Language of document :

Tožba, vložena 22. januarja 2008 - Renier proti Komisiji

(Zadeva F-8/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Colette Renier (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti individualne odločbe z dne 11. aprila 2007, s katero je bilo trajanje pogodbe za pogodbene uslužbence tožeče stranke omejeno na obdobje od 16. aprila 2007 do 15. decembra 2008, in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 11. aprila 2007 naj se razglasi za nično v delu, v katerem omejuje trajanje pogodbe za pogodbene uslužbence tožeče stranke omejeno na obdobje od 16. aprila 2007 do 15. decembra 2008;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________