Language of document :

Žaloba podaná dne 21. ledna 2008 - Aayhan a další v. Parlament

(Věc F-10/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Laleh Aayhan (Štrasburk, Francie) a další (zástupce: R. Blindauer, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007, kterým se zamítá stížnost podaná žalobci dne 21. června 2007, kterou se domáhali toho, aby veškeré pracovní smlouvy, které s nimi tento orgán uzavřel, byly překvalifikovány ze smluv na dobu určitou na jedinou smlouvu na dobu neurčitou

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí ze dne 25. října 2007, jímž generální tajemník Evropského parlamentu, orgán oprávněný ke jmenování (OOJ), zamítl stížnost, která byla Parlamentu doručena dne 27. června 2007;

považovat smlouvy na dobu určitou, které žalobci uzavřeli s Evropským parlamentem, za jedinou smlouvu na dobu neurčitou, která je prodloužena i na období po 1. lednu 2007;

přijmout všechny žalující zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou zpět do služeb Parlamentu;

přiznat každému žalujícímu zaměstnanci náhradu, která odpovídá nároku na placené volno, který zaměstnanci vznikl na základě jeho práce, za veškerá odpracovaná období od počátku přijetí do zaměstnání;

zaprotokolovat, že žalobci považují rozhodnutí ze dne 20. dubna 2007 za zamítnutí jejich stížnosti a že již podali žalobu k Soudu pro veřejnou službu

____________