Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 21. janvārī - Aayhan u.c./Parlaments

(lieta F-10/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Aayhan u.c., Strasbūra (Francija) (pārstāvis - R. Blindauer, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. oktobra lēmuma, ar ko noraida prasītāju 2007. gada 21. jūnijā iesniegto sūdzību par visu terminēto līgumu, kas tos saistīja ar šo iestādi, pārkvalificēšanu par vienu beztermiņa līgumu, atcelšana.

Prasītāju prasījumi:

atcelt 2007. gada 25. oktobra lēmumu, ar ko Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretārs, kuram ir iecēlējinstitūcijas pilnvaras, tieši noraida sūdzību, kuru Eiropas Parlaments saņēma 2007. gada 27. jūnijā;

uzskatīt visus terminētos līgumus, kas prasītājus saistīja ar Eiropas Parlamentu, par vienu beztermiņa līgumu, kas tiek pagarināts no 2007. gada 1. janvāra;

atjaunot visus darbiniekus prasītājus ar beztermiņa līgumu Eiropas Parlamenta dienestā;

piešķirt katram darbiniekam prasītājam atlīdzību apmaksātā atvaļinājuma, kas tam pienākas par darbu, apmērā par visu laiku kopš tā nodarbināšanas sākuma;

atļaut prasītājiem uzskatīt 2007. gada 20. aprīļa lēmumu par sūdzības noraidījumu un, ka viņi jau ir iesnieguši prasību Civildienesta tiesā.

____________