Language of document :

Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2008 - Aayhan și alții/Parlamentul European

(Cauza F-10/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Laleh Aayhan (Strasbourg, Franța) și alții (reprezentant: R. Blindauer, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului European din 25 octombrie 2007 de respingere a plângerii formulate de reclamanți la 21 iunie 2007 cu scopul de a obține recalificarea ansamblului contractelor pe perioadă determinată încheiate între aceștia și Parlamentul European ca un singur contract pe perioadă nedeterminată.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei explicite din 25 octombrie 2007 adoptate de domnul secretar general al Parlamentului European, autoritatea împuternicită să facă numiri (AIPN), de respingere a unei plângeri primite de Parlamentul European la 27 iunie 2007;

considerarea ansamblului contractelor pe perioadă determinată încheiate între reclamanți și Parlamentul European drept un singur contract pe perioadă nedeterminată care se prelungește după 1 ianuarie 2007;

reintegrarea tuturor agenților reclamanți cu contracte pe perioadă nedeterminată în serviciul Parlamentului European;

acordarea pentru fiecare agent reclamant a unei indemnizații pentru toate perioadele lucrate de la începutul încadrării sale, echivalentă dreptului la concedii plătite pe care l-a dobândit prin munca sa;

consemnarea, la cererea reclamanților, a faptului că decizia din 20 aprilie 2007 este considerată de aceștia drept o respingere a unei plângeri și că au sesizat deja Tribunalul Funcției Publice.

____________