Language of document :

Žaloba podaná 21. januára 2008 - Aayhan a i./Parlament

(vec F-10/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Laleh Aayhan (Štrasburg, Francúzsko) a iní (v zastúpení: R. Blindauer, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o zamietnutí sťažnosti podanej žalobcami 21. júna 2007 s cieľom dosiahnuť rekvalifikáciu všetkých zmlúv, uzatvorených s touto inštitúciou na dobu určitú, na samostatnú zmluvu na dobu neurčitú

Návrhy žalobcov

zrušiť explicitné rozhodnutie z 25. októbra 2007, ktorým Generálny tajomník Európskeho parlamentu ako orgán s udelenou menovacou právomocou (AIPN), zamietol sťažnosť doručenú Parlamentu 27. júna 2007,

považovať všetky zmluvy na dobu určitú, ktoré boli uzatvorené medzi žalobcami a Európskym parlamentom, za jedinú zmluvu na dobu neurčitú, ktorá je platná aj po 1. januári 2007,

prijať všetkých zamestnancov, ktorí sú žalobcami, naspäť do služieb Európskeho parlamentu na dobu neurčitú,

priznať každému zamestnancovi, ktorý je žalobcom, náhradu zodpovedajúcu nároku na platené voľno, ktorý nadobudli za vykonanú prácu za celú dobu zamestnania od ich nástupu,

potvrdiť vo vzťahu k žalobcom, že rozhodnutie z 20. apríla 2007 je zamietnutím ich sťažnosti a už bolo napadnuté na Súde pre verejnú službu.

____________