Language of document :

Žaloba podaná dne 18. ledna 2008 - Rosenbaum v. Komise

(Věc F-9/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Německo) (zástupce: H.-J. Rüber, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým byl žalobce v rámci svého přijetí do zaměstnání zařazen do platové třídy AD 6/2.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu Evropské komise oprávněného ke jmenování ze dne 13. února 2007 o zařazení žalobce do platové třídy AD 6/2;

určit, že musí být provedeno zařazení do platové třídy AD 9;

podpůrně určit, že musí být provedeno zařazení do platové třídy AD 8;

zcela podpůrně určit, že musí být provedeno zařazení do platové třídy AD 7;

uložit žalované, aby žalobce uvedla do finanční situace, ve které by se nacházel, pokud by byl řádně zařazen do platové třídy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________