Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 18. janvārī - Rosenbaum/Komisija

(lieta F-9/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eckehard Rosenbaum, Bonn (Vācija) (pārstāvis - H.-J. Rüber, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt atbildētājas lēmumu, ieceļot prasītāju amatā, piemērot viņam atalgojuma pakāpi AD 6/2

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2007. gada 13. februāra lēmumu par atalgojuma pakāpes AD 6/2 piemērošanu prasītājam;

konstatēt, ka, ieceļot amatā, ir piemērojama atalgojuma pakāpe AD 9;

pakārtoti, konstatēt, ka, ieceļot amatā, ir piemērojama atalgojuma pakāpe AD 8;

turpmāk pakārtoti, konstatēt, ka, ieceļot amatā, ir piemērojama atalgojuma pakāpe AD 7;

piespriest atbildētājai finansiāli nodrošināt prasītājam tādu situāciju, kā tas būtu bijis pienācīgas atalgojuma pakāpes piemērošanas gadījumā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________