Language of document :

Beroep ingesteld op 18 januari 2008 - Rosenbaum / Commissie

(Zaak F-9/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordiger: H.-J. Rüber, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker bij zijn aanstelling in te delen in de bezoldigingsgroep AD 6/2

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van de Europese Commissie van 13 februari 2007 betreffende verzoekers indeling in de bezoldigingsgroep AD 6/2;

vast te stellen dat verzoeker moet worden aangesteld in de bezoldigingsgroep AD 9;

subsidiair, vast te stellen dat verzoeker moet worden aangesteld in de bezoldigingsgroep AD 8;

meer subsidiair, vast te stellen dat verzoeker moet worden aangesteld in de bezoldigingsgroep AD 7;

de verwerende partij ertoe te veroordelen, verzoeker in de financiële positie te plaatsen waarin hij bij de juiste indeling zou hebben verkeerd;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________