Language of document :

Talan väckt den 18 januari 2008 - Rosenbaum mot kommissionen

(Mål F-9/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaten H.-J. Rüber)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut om att vid rekryteringen placera sökanden i lönegrad AD 6/2.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 13 februari 2007, vilket fattades av tillsättningsmyndigheten vid Europeiska kommissionen, om placering av sökanden i lönegrad AD 6/2,

fastställa att rekrytering skall ske i lönegrad AD 9,

i andra hand, fastställa att rekrytering skall ske i lönegrad AD 8,

i sista hand, fastställa att rekrytering skall ske i lönegrad AD 7,

förplikta svaranden att försätta sökanden i den ekonomiska situation som han skulle ha befunnit sig i om han hade placerats i rätt lönegrad, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________