Language of document :

2009 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Rosenbaum prieš Komisiją

(Byla F-9/08)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Priskyrimas lygiui - Prašymas paskirti į kitą lygį - Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 13 straipsnio taikymo sritis - Atsižvelgimas į profesinę patirtį - Įdarbinimas konkurso skelbime nurodytame lygyje - Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnis - Nediskriminavimo principas - Laisvas darbuotojų judėjimas)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Eckehard Rosenbaum (Bona, Vokietija), atstovaujamas advokato H.-J. Rüber

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Simm ir M. Bauer

Dalykas

Viešoji tarnyba - Sprendimo dėl ieškovo, kuris yra konkurso dėl A7/A6 lygio administratorių rezervo sąrašo sudarymo laimėtojas, paskyrimo panaikinimas tiek, kiek šiuo sprendimu ieškovas paskiriamas į AD 6/2 lygį, ir prašymas paskirti į kitą lygį

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

E. Rosenbaum apmoka savo ir Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Europos Sąjungos Taryba, į bylą įstojusi šalis, apmoka savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 64, 2008 3 8, p. 70.