Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. septembra 2009 - Rosenbaum proti Komisiji

(Zadeva F-9/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Razvrstitev v naziv - Predlog za ponovno razvrstitev - Področje uporabe člena 13 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Upoštevanje delovnih izkušenj - Zaposlitev v naziv iz natečaja - Člen 31 Kadrovskih predpisov - Načelo prepovedi diskriminacije - Prosto gibanje delavcev)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Nemčija) (zastopnik: H.-J. Rüber, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Simm in M. Bauer, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti odločbe o razvrstitvi tožeče stranke, uspešnega kandidata na natečaju za sestavo čakalnega seznama za zaposlovanje administratorjev z nazivom A7/A6, v delu, v katerem ji je bil dodeljen naziv AD 6/2, in predlog za ponovno razvrstitev.

Izrek sodbe

1.    Tožba se zavrne.

2.    E. Rosenbaum nosi svoje stroški in stroške Komisije Evropskih skupnosti.

3.    Svet Evropske unije, intervenient, nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 64, 8.3.2008, str. 70.