Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 22. oktober 2009 - Aayhan m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-10/08) 1

(Ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Laleh Aayhan (Strasbourg, Frankrig) m.fl. (ved avocat R. Blindauer)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved M. Mustapha-Pacha og R. Ignătescu, derefter ved R. Ignătescu og S. Seyr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2007 om at afslå den klage, som sagsøgerne havde indgivet den 21. juni 2007 med henblik på at opnå en rekvalifikation af samtlige de tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, som de havde indgået med Europa-Parlamentet, til en tidsubegrænset ansættelseskontrakt

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-10/08, Aayhan m.fl. mod Europa-Parlamentet.

Sagsøgerne bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Parlamentets omkostninger.

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 70.