Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 22. oktobra rīkojums - Aayhan u.c./Parlaments

(lieta F-10/08) 1

Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Laleh Aayhan, Strasbūra (Francija) un citi (pārstāvis - R. Blindauer, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - M. Mustapha-Pacha un R. Ignătescu, pēc tam R. Ignătescu un S. Seyr)

Priekšmets

Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. oktobra lēmuma, ar kuru noraida prasītāju 2007. gada 21. jūnijā iesniegto sūdzību par visu līgumu uz noteiktu laiku, kas tos saistīja ar šo iestādi, pārkvalificēšanu par vienu līgumu uz nenoteiktu laiku līgumu, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā F-10/08 Aayhan u.c./Parlaments pirms sprieduma taisīšanas;

prasītāji sedz savus un atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 64 , 08.03.2008, 70. lpp.