Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2009. június 9.

F‑12/08. sz. ügy

Thierry Nardin

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A nyújtás megtagadása – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt feltétel – Megsemmisítés iránti kérelem – A felvételi eljárás jogellenessége – Hatástalanság – Kártérítési kérelem”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben T. Nardin lényegében egyrészt a Parlament 2007. április 2‑i, a felperes „szolgálatba lépésekor fennálló jogosultságait megállapító” és a külföldi munkavégzési támogatást megtagadó határozatának megsemmisítését kéri, másrészt a Parlament arra történő kötelezését, hogy 2007 áprilisától számítva fizessen a felperesnek külföldi munkavégzési támogatást, valamint fizessen neki 10 000 eurót az állítólag elszenvedett nem vagyoni károk megtérítéseként.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes és a Parlament maguk viselik saját költségeiket. Az Európai Közösségek Bizottsága, mint a Parlament kérelmeit támogató beavatkozó, maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – Tárgy – A biztosítás feltételei – A szolgálatba lépést megelőző időszakban az alkalmazási helyen a szokásos lakóhely, valamint az ottani főfoglalkozás hiánya – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 4. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

2.      Tisztviselők – Kereset – Jogalapok – Az érintett felvételi eljárásának szabálytalanságára alapított jogalap

1.      A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő külföldi munkavégzési támogatás célja azoknak a rendkívüli terheknek és hátrányoknak a kiegyenlítése, amelyek abból adódnak, hogy a tisztviselő feladatkörét olyan országban látja el huzamosan, amelyhez szolgálatba lépése előtt nem fűzte tartós kötelék. Amennyiben az ilyen kötelékek megállapításához megkövetelik, hogy az érintett valamely meghatározott időszak egésze alatt tartósan a jövőbeli közösségi beosztásának helye szerinti országban dolgozzon, az azt jelenti, hogy az ezen időszak alatt szórványos, rövid időtartamú távolléteket eredményező, más államokban végzett szakmai szolgáltatások nem elegendők ahhoz, hogy a tisztviselőnek a beosztás helye szerinti államban végzett fő szakmai tevékenységét megfosszák a tartós jellegétől.

(lásd a 32. és 33. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 188/83. sz., Witte kontra Parlament ügyben 1984. október 9‑én hozott ítéletének (EBHT 1984., 3465. o.) 11. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑72/94. sz., Diamantaras kontra Bizottság ügyben 1995. december 14‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1995., I‑A‑285. o. és II‑865. o.) 51. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A tisztviselő nem hivatkozhat valamely közösségi intézmény felvételi eljárásának jogellenességére annak megállapítása érdekében, hogy jogellenes ezen intézménynek a felperes szolgálatba lépéskor fennálló jogosultságait megállapító és a felperes esetében a külföldi munkavégzési támogatást megtagadó határozata, mivel nem áll fenn a szükséges okozati összefüggés az érintett felvételi eljárása és a megtámadott határozat között. A felvételi eljárás jogellenessége adott esetben lehetővé tenné a felvételi határozat megsemmisítése iránti kérelem alátámasztását; azonban a tisztviselőnek a szolgálatba lépésekor fennálló jogosultságait megállapító határozat jogszerűségének kérdése elkülönül az érintettnek ezen intézmény általi felvételére irányuló eljárásának jogszerűségétől.

(lásd a 39. pontot)